| VARMT VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS GUIDADE TURER I DIGITALRÅDGIVNINGEN

Här hittar du information om sommarens guidade turer i vår digitala rådgivning för ledning och styrelser. Varmt välkommen! Jenny

P.S. Hör gärna av dig om det är någon särskild fråga du vill att jag utvecklar i något av webinar. Alla webinar är 45 minuter långa.


Fastställa bolagets övergripande mål och strategi – strategiarbetet, affärsplan med finansiell modell till mål och “Equity Story” – 27 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets finansiella rapportering – fokus på innehåll, vd-ord och nyckeltal, berätta hur det går och se till att investerarna förstår den finansiella utvecklingen – 28 juni kl.10-10.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets riskhantering – identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter och fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga – hållbarhetsarbete – 28 juni kl. 15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer – 29 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets organisation och ledning av styrelsens arbete, effektivt styrelsearbete och fullgörande av åtagande enligt bolagskoden – 30 juni kl.10-10.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets informationsgivning – säkerställ att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig och att information om bolagsstyrning, hållbarhet och ersättningar finns på plats på hemsidan – 30 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR