| SÅ HÄR HÖGPRESTERAR DU I IR-KOMMUNIKATION

45 min webinar

JA TACK, JAG KOMMER!
 • Fokus: Lär dig hur du håller investerarnas uppmärksamhet genom tydliga och strukturerade presentationer.

 • Intention: Sätt din intention inför varje möte, video, one-to-one, från scen och hur det påverkar dina investerarrelationer.

 • Öppningsstrategier: Upptäck effektiva öppningsstrategier för att skapa ett starkt första intryck.

 • Hisspitch: Verktyg för att träna och förbättra din hisspitch för att snabbt och effektivt kommunicera ditt budskap.

 • Investerarpresentation: Bygg och leverera en övertygande investerarpresentation som driver resultat.

 • Hantering av frågor och svar: Lär dig tekniker för att hantera frågor och svar på ett professionellt sätt.

 • Presentera för resultat: Strategier för att presentera finansiell information och skapa goda relationer med investerare.

Så mycket enklare på börsen!

Kvalificerad rådgivning ONLINE för arbetet i ledning och styrelse –  strategisk planering, finansiell information, insiderinformation, MAR, obligatorisk information, investerarrelationer och bolagsstyrning. | Jenny Rosberg, ROPA & BOARDA

Om ROPA’s digitala rådgivning on-demand på BOARDA

 • PERSONLIG med kapitalmarknadens perspektiv
 • STRUKTURERAD  vägledning audio/video användbar dokumentation, checklistor och mallar
 • SUPPORT INGÅR
 • VD- OCH STYRELSEUTVÄRDERING INGÅR
 • CERTIFIERING LEDNING & STYRELSE INGÅR
 • KUNDDRIVEN UTVECKLING
 • TILLGÄNGLIG 24/7
 • LÖPANDE UPPDATERINGAR OCH NYA AVSNITT 
TESTA HÄR