Binero föreslår samgående med Infrateq Group

MER INFO HÄR