| PÅ BEGÄRAN - NU ÄR CERTIFIERINGEN FÖR STYRELSE OCH LEDNING LIVE!

Certifieringen för 2023 motsvarar totalt 10 timmar utbildning inom börsrelaterade frågor för ledning och styrelse. Den är gjord för bolag som är noterade på någon av börserna eller marknadsplatserna i Sverige. Det är totalt 20 frågor och med 80% når du godkänt och diplom! Ett tips – för att underlätta har jag spelat in en snabbgenomgång. I certifieringen använder vi riktiga exempel för att göra det lite roligare. Det är ju samma insiderregler som gäller för Ericsson, Evolution Gaming, SBB och Atlas Copco som för mindre bolag som är noterade på First North, NGM eller Spotlight Stock Market. Så varför inte tänka sig in i situationen att du satt i ledningen eller styrelsen för något av dessa storbolag när du svarar på frågorna? Certifieringen omfattar informationsgivning, insiderinformation, finansiell rapportering, hållbarhet och bolagsstyrning.

Det är flera av er, framförallt styrelseordföranden, som har frågat efter denna certifiering, som en del av löpande utbildning av styrelsen enligt svensk kod för bolagsstyrning. Nu hoppas vi att du gillar den och testar!  Nästa steg i digitalrådgivningen, just nu pågår uppdateringar inför första kvartalets rapporter och årsstämmorna.

| Hälsningar Jenny

P.S. All feedback är som vanligt varmt välkommen!

MER INFO HÄR