| MEDIA AND GAMES INVEST - ETT SVENSKT ADD-TECH BOLAG PÅ PARETOS GAMING CONFERENCE

Sören Barz, IR på MGI på scenen efter MTG’s CFO, här hittar du mer info.

PARETO ANNUAL GAMING SEMINAR