Speciella situationer och mycket mer

Se webinar från den 16 januari med senaste marknadsuppdateringen och nyheterna på BOARDA. Vår rådgivningstjänst online ger expertvägledning till noterade bolag, idealisk för bolag noterade på Small Cap, First North Premier, First North, NGM Equity, NGM Nordic Growth Market och Spotlight Stockmarket.

TESTA