| MGI NY SÄKERSTÄLLD OBLIGATION 175 MEUR KÖPER TILLBAKA 115 MEUR

Institutionella investerare från Norden, Continental Europa mfl. investerade. På rådgivarsidan Pareto, BakerMcKenzie, GDA & ROPA & BOARDA.

MER INFO HÄR

| HÄR HITTAR DU BLANKNINGSINFORMATION OM DITT BOLAG

| HÄR HITTAR DU BLANKNINGSINFORMATION OM DITT BOLAG - TACK DI!

Finansinspektionen har äntligen, efter påtryckningar från Dagens Industri, börjat publicera all inrapporterad information om blankade aktier. I den aggregerade filen hittar du uppdaterad information varje onsdag. STORT TACK till Dagens Industri som drivit på  för att skapa öppenhet i denna information.

ÖPPNA BLANKNINGSPOSITIONER

Bl.a. Nordnet erbjuder sina kunder att låna ut aktier för blankning vilket gör att i princip alla noterade bolag kan bli blankade. Så här marknadsför Nordnet sin tjänst:

LÄNK TILL NORDNET

P.S. Jag kommer att prata om blankning och aktielån i introduktionen till webinaret den 27 juni, så får ni min ”take” på det, får många frågor om det just nu så det kommer upp ett avsnitt nästa vecka i digitalrådgivningen om detta.

HÄR HITTAR DU INFO OM SOMMARENS WEBINARTILL DIGITALRÅDGIVNINGEN


| SOMMARENS GUIDADE TURER I DIGITALRÅDGIVNINGEN PÅ BOARDA

| VARMT VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS GUIDADE TURER I DIGITALRÅDGIVNINGEN

Här hittar du information om sommarens guidade turer i vår digitala rådgivning för ledning och styrelser. Varmt välkommen! Jenny

P.S. Hör gärna av dig om det är någon särskild fråga du vill att jag utvecklar i något av webinar. Alla webinar är 45 minuter långa.


Fastställa bolagets övergripande mål och strategi – strategiarbetet, affärsplan med finansiell modell till mål och “Equity Story” – 27 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets finansiella rapportering – fokus på innehåll, vd-ord och nyckeltal, berätta hur det går och se till att investerarna förstår den finansiella utvecklingen – 28 juni kl.10-10.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets riskhantering – identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter och fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga – hållbarhetsarbete – 28 juni kl. 15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer – 29 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets organisation och ledning av styrelsens arbete, effektivt styrelsearbete och fullgörande av åtagande enligt bolagskoden – 30 juni kl.10-10.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets informationsgivning – säkerställ att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig och att information om bolagsstyrning, hållbarhet och ersättningar finns på plats på hemsidan – 30 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR


| 4C STRATEGIES TROTSAR BJÖRNMARKNADEN MED IPO

| 4C STRATEGIES TROTSAR BJÖRNMARKNADEN MED IPO

På investerarsidan Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall. På rådgivarsidan ABGSC, Berenberg, BakerMcKenzie, Diplomat, ROPA & BOARDA. På säljarsidan Priveq.

MER INFO HÄR

| GO-TO-MARKET 4C STRATEGES IPO

| GO-TO-MARKET 4C STRATEGIES IPO

ABGSCBerenberg, Baker McKenzie, Diplomat & ROPA & BOARDA. Mer information här:

4C STRATEGIES IPO

| TILLBAKA PÅ MANHATTAN I-GAMING & NASDAQ

| TILLBAKA PÅ MANHATTAN FÖRSTA GÅNGEN EFTER COVID

I-Gaming & Nasdaq på agendan med Hamberg Förvaltning där jag är ordförande i Advisory Board. Min före detta kollega Bob Mc Cooey, Vice Chairman Nasdaq Inc, till vänster på bild, bjöd på intelligens om den amerikanska kapitalmarknaden och insyn i sentimentet hos amerikanska investerare just nu. Det var ett annorlunda Manhattan. Jenny


| NU ÄR JURYARBETET IGÅNG FÖR ATT UTSE VINNARNA I SWEDEN'S BEST MANAGED COMPANIES 2022

Juryarbetet är igång för att utse 2022 års vinnare i Sweden's Best Managed Companies med Deloitte.

HÄR ÄR VINNARNA 2021Info & ansökan 2023 hittar du här

Det är hårt arbete i juryn tillsammans med Kim Persson, entreprenör och investerare bl.a. Sjö & Hav, så gör sommarens inköp här, och Håkan Sjögren, Nasdaq. Här hittar du mer info om ROPAs digitala rådgivning på BOARDA. Den som tränar mest och bäst, blir bäst. Jenny

TILL DIGITALRÅDGIVNINGEN

| DONE DEAL MBRACE VÄXLAR UPP

Mbrace får ny strategisk och finansiell partner

Mbrace, specialister på digital skräddarsydd kommunikation, tar nästa steg i utvecklingen tillsammans med CMOL AB (familjerna Klingstedt & Faxander). Bra teamwork på rådgivarsidan, tack Afirm med Karin Källström och Placing med Viktor Waxin. Det ska bli spännande att följa Mbrace på resan. Jenny


| BEREDSKAPSPLANERING, RISKHANTERING MM

Beredskapsplanering, riskhantering m.m

Uppdateringar med fokus på beredskapsplanering, hantering av operationella och finansiella risker i vår digitalrådgivning. Vi finns här för att hjälpa till. Hälsn. Jenny

P.S. Registrera dig för webinar den 23 mars kl. 15 här

| NY RELEASE ESG HANDBOK, UTVECKLING PRAXIS INSIDERINFORMATION MM

Ny release på ROPAs digitalrådgivning

Det ska vara enkelt att vara på börsen. BOARDA är en digital rådgivningstjänst för Vd, Cfo och styrelseordförande. Den 23 mars kl. 15 bjuder vi in till 45 min webinarium. 

På agendan:

  • Inför Q1 & årsstämman
  • Styrelsens och ledningens årshjul 
  • Hållbarhetsarbete i ledning och styrelse
  • Utveckling av praxis för insiderinformation med exempel
  • Så här hittar du vad du behöver på BOARDA

På BOARDA finns fler än 100 avsnitt med vägledning, exempel från verkligheten, checklistor och mallar för dokumentation och hantering av strategi, risk, hållbarhet, bolagsstyrning, informationsgivning, insiderinformation, finansiell rapportering och investerarrelationer. 

Här är länk för för anmälan:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ff7mmVHlT1W6FSQ1o9jiCg

GÅ TILL DIGITALRÅDGIVNINGEN