| MEDIA AND GAMES INVEST PÅ PARETOS GAMING CONFERENCE

| MEDIA AND GAMES INVEST - ETT SVENSKT ADD-TECH BOLAG PÅ PARETOS GAMING CONFERENCE

Sören Barz, IR på MGI på scenen efter MTG’s CFO, här hittar du mer info.

PARETO ANNUAL GAMING SEMINAR

| NU ÄR VI IGÅNG MED JURYARBETET IGEN I BEST MANAGED COMPANIES

| FÖR FEMTE ÅRET ÄR JURYARBETET IGÅNG I BEST MANAGED COMPANIES

I juryn tillsammans med entreprenören Kim Persson och Kristina Willgård, tillsammans ska vi utse 2023 års vinnare. Här hittar du vinnarna för:

2022202120202019

| BINERO GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION I STEG 1 OCH FÖRETRÄDESEMISSION I STEG 2

| BINERO GENOMFÖR RIKTAD EMISSION OCH PÅFÖLJANDE FÖRETRÄDESEMISSION

Här är ett exempel på argument för att genomföra en riktad nyemission:

”Det råder stor osäkerheten i omvärlden och marknadsrisken i kapitalmarknaden är för närvarande hög, särskilt för aktier som handlas på Nasdaq First North, där likviditeten har försämrats kraftigt det senaste året. En företrädesemission innebär stor exponering mot marknadsrisk och styrelsen har beslutat att hantera denna marknadsrisk genom att i ett första steg genomföra en riktad nyemission. Den Riktade emissionen säkerställer Bolagets kapitalbehov genom att minska skuldsättningen och därmed räntekostnaderna. I ett nästa steg kommer aktieägare som inte deltar i den Riktade emissionen att få möjlighet att delta i en företrädesemission på lika villkor som aktieägarna i den Riktade emissionen. Aktieägare som deltar i den Riktade nyemissionen kommer att avstå sina teckningsrätter i företrädesemissionen innebärande att övriga aktieägare har möjlighet att kompensera sig mot den utspädning som den Riktade emissionen innebär. En företrädesemission kan då genomföras i lugn och ro och utan exponering för marknadsrisk. Avsteget från en traditionell företrädesemission med garantiåtaganden innebär väsentligt lägre kostnader för Bolagets kapitalanskaffning. Kapitalbehovet säkerställs i den Riktade emissionen vilket medför att företrädesemissionen kan genomföras utan garantiåtaganden. Båda emissionerna genomförs utan finansiell rådgivare vilket ytterligare minskar kostnaderna för kapitalanskaffning.”

P.S. På rådgivarsidan Delphi, ROPA och BOARDA.

LÄS MER HÄR

| MEDTECH ENTREPRENÖRER I TYSKLAND PLANERAR PRE-IPO

| BENTLEY MED SVENSK ENTREPRENÖR SOM ÄGARE KÖPER LEVERANTÖR OCH TAR SIKTE PÅ BÖRSEN

Bentley köper nyckelleverantörer och engagerar medarbetare inför planerad IPO 

Tyska medicinteknikbolaget Bentley förvärvar det schweiziska medicinteknikföretaget Qmedics och engagerar medarbetare i ett aktiebaserat ersättningsprogram inför planerad börsintroduktion.

Sebastian Buchert, VD på Bentley, säger: ”Med förvärvet av Qmedics säkerställer vi inte bara tillgängligheten av en av våra viktigaste komponenter, utan kompletterar samtidigt vår nyskapade produktportfölj för interventionell radiologi.”

Lars Sunnanväder förklarar: ”Vi ser fram emot den planerade börsintroduktionen av Bentley eftersom den inte bara kommer att stödja ytterligare expansion, utan samtidigt säkerställer att Bentley förblir ett oberoende företag i framtiden.”

Bentleys VD Sebastian Büchert sammanfattar: ”Bentleys team har tillsammans levererat på målen under de senaste åren. Nu när vårt oberoende säkras för framtiden är jag övertygad om att vår framgång kommer att fortsätta i många år framöver. Jag är också glad över att det positiva inflytandet från familjen Sunnanväder också kan säkerställas för framtiden genom att ordförandeskapet skiftar från Lars Sunnanväder till dottern Annika.”

Bentley har ett svenskt ägarbolag och bolaget kommer att fortsätta att driva sin verksamhet från Hechingen i Tyskland också i framtiden. VD Sebastian Büchert förklarar: ”Bentleys ledning är mycket nöjda med att de tidigare aktieägarna har gått med på att ge Bentleys medarbetare engageras i ett aktiebaserat ersättningsprogram. Våra medarbetare har verkligen förtjänat detta med sitt fantastiska arbete under de senaste åren.

LÄNK TILL DI ARTIKELLÄNK TILL DI.TVLÄNK TILL BOLAGETS HEMSIDA

| HAMLET PHARMA & SELECT IMMUNE PHARMA FÖRESLÅR FUSION

FUSION AV HAMLET PHARMA OCH SELECTIMMUNE PHARMA

Styrelserna i Hamlet Pharma and Select Immune under ledning av pharmaentreprenören Catharina Svanborg föreslår fusion för att skapa ett läkemedelsbolag med en bred portfölj av projekt för behandling av cancer och infektioner, ytterligare ett läkemedelsprojekt med patenträttigheter för behandling av tuberkolos förvärvas.

LÄS MER HÄR

| NU ÄR DEN ÅRLIGA CERTIFIERINGEN OCH KUNSKAPSUPPDATERINGEN LIVE

| PÅ BEGÄRAN - NU ÄR CERTIFIERINGEN FÖR STYRELSE OCH LEDNING LIVE!

Certifieringen för 2023 motsvarar totalt 10 timmar utbildning inom börsrelaterade frågor för ledning och styrelse. Den är gjord för bolag som är noterade på någon av börserna eller marknadsplatserna i Sverige. Det är totalt 20 frågor och med 80% når du godkänt och diplom! Ett tips – för att underlätta har jag spelat in en snabbgenomgång. I certifieringen använder vi riktiga exempel för att göra det lite roligare. Det är ju samma insiderregler som gäller för Ericsson, Evolution Gaming, SBB och Atlas Copco som för mindre bolag som är noterade på First North, NGM eller Spotlight Stock Market. Så varför inte tänka sig in i situationen att du satt i ledningen eller styrelsen för något av dessa storbolag när du svarar på frågorna? Certifieringen omfattar informationsgivning, insiderinformation, finansiell rapportering, hållbarhet och bolagsstyrning.

Det är flera av er, framförallt styrelseordföranden, som har frågat efter denna certifiering, som en del av löpande utbildning av styrelsen enligt svensk kod för bolagsstyrning. Nu hoppas vi att du gillar den och testar!  Nästa steg i digitalrådgivningen, just nu pågår uppdateringar inför första kvartalets rapporter och årsstämmorna.

| Hälsningar Jenny

P.S. All feedback är som vanligt varmt välkommen!

MER INFO HÄR

| HÄR HITTAR DU TOPPLISTORNA FÖR 2022

| HÄR HITTAR DU TOPPLISTORNA FÖR 2022

boarda digitalrådgivning


| MGI FLYTTAR FRÅN MALTA TILL SVERIGE OCH STOCKHOLM

| DET FÖRSTA SVENSKA NOTERADE BOLAGET SOM FLYTTAR TILL SVERIGE - MGI

MGI Media and Games Invest är nu ett svensktregistrerat bolag och det första noterade bolaget som flyttar sin jurisdiktion till Sverige.

LÄS MER HÄR

| SKÖNA HELGER & HAPPY HOLIDAYS

| SKÖNA HELGER & HAPPY HOLIDAYS

Snart dags för ett nytt spännande år!

Stort tack för 2022 och hoppas att du njuter av riktigt sköna helger! Vi kommer att göra uppdateringar i helgerna och har mycket på gång inför 2023, mer information kommer.

| Hälsn. Jenny

P.S. Det är såklart öppet som vanligt i vår digitalrådgivning på BOARDA men med lite längre svarstid från supporten så om det är något brådskande, skicka sms. E-post till mig; jenny.rosberg@ropa.se och telefon 070-747 27 41. 


| WIN WIN NOTERADE BOLAG OCH INVESTERARE

WIN WIN NOTERADE BOLAG OCH INVESTERARE

Som uppföljning på föregående bloggpost kan jag nu informera om att jag träffat teamet på en av Sveriges ledande aktörer för aktiehandel. Vad vi pratade om? Hur kan vi få tillbaka likviditeten i aktiemarknaden genom att hitta win-win för noterade bolag och investerare? Det var ett givande möte och jag ser fram emot nästa steg.

Året går snabbt mot sitt slut , så nu gäller det att ladda med en bra planering inför nya året och se till att det finns beredskap för att parera eventuella omvärldsfaktorer. För de allra flesta bolag så är nog 2023 ett av de svåraste åren på länge att förutse mot bakgrund av allt som pågår i vår omvärld.

Kolla gärna in vår digitalrådgivning för Vd, CFO, IR och styrelse på BOARDA.se.

Hälsn. Jenny

TIDIGARE INLÄGG PÅ DETTA TEMA