| SOMMARENS GUIDADE TURER I DIGITALRÅDGIVNINGEN PÅ BOARDA

| VARMT VÄLKOMMEN TILL SOMMARENS GUIDADE TURER I DIGITALRÅDGIVNINGEN

Här hittar du information om sommarens guidade turer i vår digitala rådgivning för ledning och styrelser. Varmt välkommen! Jenny

P.S. Hör gärna av dig om det är någon särskild fråga du vill att jag utvecklar i något av webinar. Alla webinar är 45 minuter långa.


Fastställa bolagets övergripande mål och strategi – strategiarbetet, affärsplan med finansiell modell till mål och “Equity Story” – 27 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets finansiella rapportering – fokus på innehåll, vd-ord och nyckeltal, berätta hur det går och se till att investerarna förstår den finansiella utvecklingen – 28 juni kl.10-10.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets riskhantering – identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter och fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga – hållbarhetsarbete – 28 juni kl. 15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer – 29 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets organisation och ledning av styrelsens arbete, effektivt styrelsearbete och fullgörande av åtagande enligt bolagskoden – 30 juni kl.10-10.45

ANMÄL DIG HÄR

Bolagets informationsgivning – säkerställ att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig och att information om bolagsstyrning, hållbarhet och ersättningar finns på plats på hemsidan – 30 juni kl.15-15.45

ANMÄL DIG HÄR


| 4C STRATEGIES TROTSAR BJÖRNMARKNADEN MED IPO

| 4C STRATEGIES TROTSAR BJÖRNMARKNADEN MED IPO

På investerarsidan Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall. På rådgivarsidan ABGSC, Berenberg, BakerMcKenzie, Diplomat, ROPA & BOARDA. På säljarsidan Priveq.

MER INFO HÄR

| GO-TO-MARKET 4C STRATEGES IPO

| GO-TO-MARKET 4C STRATEGIES IPO

ABGSCBerenberg, Baker McKenzie, Diplomat & ROPA & BOARDA. Mer information här:

4C STRATEGIES IPO

| TILLBAKA PÅ MANHATTAN I-GAMING & NASDAQ

| TILLBAKA PÅ MANHATTAN FÖRSTA GÅNGEN EFTER COVID

I-Gaming & Nasdaq på agendan med Hamberg Förvaltning där jag är ordförande i Advisory Board. Min före detta kollega Bob Mc Cooey, Vice Chairman Nasdaq Inc, till vänster på bild, bjöd på intelligens om den amerikanska kapitalmarknaden och insyn i sentimentet hos amerikanska investerare just nu. Det var ett annorlunda Manhattan. Jenny


| NU ÄR JURYARBETET IGÅNG FÖR ATT UTSE VINNARNA I SWEDEN'S BEST MANAGED COMPANIES 2022

Juryarbetet är igång för att utse 2022 års vinnare i Sweden's Best Managed Companies med Deloitte.

HÄR ÄR VINNARNA 2021Info & ansökan 2023 hittar du här

Det är hårt arbete i juryn tillsammans med Kim Persson, entreprenör och investerare bl.a. Sjö & Hav, så gör sommarens inköp här, och Håkan Sjögren, Nasdaq. Här hittar du mer info om ROPAs digitala rådgivning på BOARDA. Den som tränar mest och bäst, blir bäst. Jenny

TILL DIGITALRÅDGIVNINGEN

| DONE DEAL MBRACE VÄXLAR UPP

Mbrace får ny strategisk och finansiell partner

Mbrace, specialister på digital skräddarsydd kommunikation, tar nästa steg i utvecklingen tillsammans med CMOL AB (familjerna Klingstedt & Faxander). Bra teamwork på rådgivarsidan, tack Afirm med Karin Källström och Placing med Viktor Waxin. Det ska bli spännande att följa Mbrace på resan. Jenny


| BEREDSKAPSPLANERING, RISKHANTERING MM

Beredskapsplanering, riskhantering m.m

Uppdateringar med fokus på beredskapsplanering, hantering av operationella och finansiella risker i vår digitalrådgivning. Vi finns här för att hjälpa till. Hälsn. Jenny

P.S. Registrera dig för webinar den 23 mars kl. 15 här

| NY RELEASE ESG HANDBOK, UTVECKLING PRAXIS INSIDERINFORMATION MM

Ny release på ROPAs digitalrådgivning

Det ska vara enkelt att vara på börsen. BOARDA är en digital rådgivningstjänst för Vd, Cfo och styrelseordförande. Den 23 mars kl. 15 bjuder vi in till 45 min webinarium. 

På agendan:

  • Inför Q1 & årsstämman
  • Styrelsens och ledningens årshjul 
  • Hållbarhetsarbete i ledning och styrelse
  • Utveckling av praxis för insiderinformation med exempel
  • Så här hittar du vad du behöver på BOARDA

På BOARDA finns fler än 100 avsnitt med vägledning, exempel från verkligheten, checklistor och mallar för dokumentation och hantering av strategi, risk, hållbarhet, bolagsstyrning, informationsgivning, insiderinformation, finansiell rapportering och investerarrelationer. 

Här är länk för för anmälan:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ff7mmVHlT1W6FSQ1o9jiCg

GÅ TILL DIGITALRÅDGIVNINGEN

| SAFFRANSBULLE 2021 & STARTA 2022

Undertexter | Subtitles

Full rulle, saffransbulle i år igen, jag brukar säga att julen är ett bra exempel på projekt som alltid levereras i tid, inte alltid på budget men med ett leende. Andra bra exempel på det är börsbolagens kvartalsrapporter. Om några veckor är det dags för finalen för 2021.

Full run, saffron bun, I usually say that Christmas is a great example of a project that is always delivered on time, not always on  budget but with a smile. Other examples of this are listed companies’ quarterly reports. In a few weeks, it’s time for the final for 2021.

Det har varit ett härligt aktivt år på börsen med högtryck. Det är transaktionerna som skapar pulsen och tjusningen med aktiemarknaden. Transaktionsprojekt är lite klurigare med taktik, timing och förväntningar. På ROPA, vår traditionella rådgivning så arbetar vi på med ledningar och styrelser på börsen. Vi har tagit fram en ny ESG-analys som sätter fokus på affärsmöjligheterna och riskerna, ta en titt!

It has been a wonderful year with high activity in the equity market. The transactions are the pulse and allure of the marketplace.  Transaction projects are a little trickier with tactics, timing and expectations. At ROPA, our traditional advisory service, we work with managements and boards in the equity market. This year we have developed a new ESG analysis that focuses on the business opportunities and the risks, have a look.

På BOARDA, vår plattform för digital rådgivning, laddar vi i mellandagarna upp nytt innehåll och uppdaterade avsnitt. Du hittar allt du behöver för ledning och styrelse på börsen. Vi har strategisk planering, affärsplanen, riskhantering, bolagsstyrning, informationsgivning, insiderinformation, finansiell rapportering och hur du proaktivt kan arbeta med dina investerar relationer.

At BOARDA, our platform for digital advisory service, we upload new content and update sessions in the days between the holiday weekends.  Here you will find everything you need for the management and the board in a listed company. We have strategic and business planning, risk management, corporate governance, investor communications, disclosures, insider information, financial reporting and how you can proactively work with your investor relations. 


Så, nu tycker jag att vi laddar för en riktigt bra avslutning på 2021 och gör oss körklara för 2022!

Trevliga helger | Jenny

So, let’s focus on a great ending of 2021 and to get ready for 2022!

Happy Holidays | Jenny


| READY-SET-GO 2022 WEBINAR 11 JANUARI KL.15

Kickstarta 2022 | Webinar 11 januari kl. 15


REGISTRERA DIG HÄR

På agendan bokslutskommuniké, uppföljning inkomna frågor, genomgång av nyheter och uppdateringar.
1. Planering styrelse & ledning
2. Utveckling av praxis insiderinformation MAR – genomgång case 2021
3. ESG för ledning och styrelse

Välkommen till 2022. Jenny