| 4C STRATEGIES TROTSAR BJÖRNMARKNADEN MED IPO

På investerarsidan Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall. På rådgivarsidan ABGSC, Berenberg, BakerMcKenzie, Diplomat, ROPA & BOARDA. På säljarsidan Priveq.

MER INFO HÄR