| Fastighetsbolaget som lämnar utdelning varje månad går till huvudmarknaden