| MGI genomför riktad nyemission på 900 miljoner kronor

Läs mer här:

MGI