BOARDA DIGITAL RÅDGIVNING | KUNDCASE NR 01 |STRATEGI

BOARDA.se är kvalificerad rådgivning för ledning och styrelse i  SME-bolag, privata och publika. Tjänsten omfattar tre teman och mer än 56 avsnitt live med video, audio, mallar, checklistor och dokumentation. Rådgivning utgår från  kapitalmarknadens perspektiv på strategi, risk och information. ”Vi hjälper företagsledare att bli framgångsrika i kapitalmarknaden” kommenterar Jenny Rosberg, grundare till ROPA.se och BOARDA.se.

Nr. 01 | STRATEGI |Affärsplanering med fem workshops

Situation | VD har bjudit in styrelsen till en strategidag för att uppdatera affärsplanen och de finansiella målen.

Lösning | VD loggar in på BOARDA.se.  BOARDA.se har ett fullservice erbjudande för strategisk planering inklusive funktion för frågor och svar samt telefonsupport.