Här finns mer information:https://www.mentice.com/ipo