Ta ledningen och driv transformationen

Fick möjligheten att vara med och prata om styrelsens roll med fokus på att driva innovationsstrategi och hantera nya digitala affärsmodeller tillsammans med Stephanie Woerner från MIT CISR, Robin Teigland, Chalmers, Mats Magnusson, KTH och Liselotte Engstam, Digoshen. Stephanie är på turné med sin bok “What’s your digital business model?” och med sig har hon sin man som arbetar på Google. Stephanies forskning tar sikte på stora företag. Frågorna som hon tar upp är väldigt relevanta för våra svenska småbolag. Så här kommer min “take” på sex frågor som hjälper dig i transformationen. På vår digitala tjänst boarda.se kommer vi att lägga upp ett längre avsnitt om just transformation och hur styrelse och ledning tillsammans kan sätta planen för en smart väg framåt. Digitalisering precis som hållbarhet är en naturlig del av affärsplanen för alla företag.

  1. Hot | Möjlighet: Hur starkt hot är digitaliseringen för din affärsmodell?
  2. Modell: Vilken framtida affärsmodell är bäst för ditt företag?
  3. Fördel: Vad är din konkurrensfördel idag och imorgon?
  4. Nätverk: Hur använder du teknologi för att utveckla, underhålla nätverk och lära?
  5. Kapacitet: Har du förberett för alternativa vägar framåt och klarar organisationen de förändringar som planeras?  
  6. Ledarskap: Har du rätt management på alla nivåer för att genomföra transformationen?

P.S. Vi pratade om var AI och här kan man ju fundera lite på hur mycket som kommer att komma med plattformarna vi utvecklar på och vad som är smart att göra själva. Att välja rätt plattform för digitalisering är en fråga som det borde pratas mer om, Amazon web services, Microsoft Azure, Google. Valet av plattform kommer att påverka affären och sedan gäller det att ha en tydlig API-strategi och den hör hemma hos sälj- och marknadsavdelningen. För vilka partners ska vi investera i att utveckla ett gränssnitt för att driva vår affär.