Institutionella investerare | Upprop mot otillbörlig maktutövning #metoo

Svenska institutionella investerare är övertygade om att välskötta bolag leder till långsiktigt högre avkastning och lägre risk för investerarna.Enligt svenska institutionella investerare så handlar metoo-rörelsen främst om ett upprop emot otillbörlig maktutövning.

”Sådan maktutövning får givetvis inte förekomma och det skapar inte långsiktigt hållbara organisation.”

Styrelser och ledningar vinner på att se över sina processer och system för att proaktivt arbeta för att förhindra att otillbörlig maktutövning förekommer. Dubbelkolla att ni har en genomarbetad och trovärdig process för att utreda och ta tag i eventuellt maktmissbruk. En enkel aktivitet att sätta på styrelsens agenda en gång om året. En bra aktivitet för styrelsens hållbarhetsrapport 2018.