Vinstvarningar | MARdrömmen

Vinstvarningar är insiderinformation som ska ut i marknaden direkt. Det är många bolag som har vinstvarnat i år. I fredags kväll tryckte Ratos ut sitt pressmeddelande.

Här finns länkar till alla pressmeddelande om vinstvarningar som vi har sett så här långt, intressant läsning.

Ratos | Pressmeddelande 2 februari 2018 

Fingerprint Cards | Pressmeddelande 25 januari 2018

Doro | Pressmeddelande 18 januari

Skanska | Pressmeddelande 17 januari

BillerudKorsnäs | Pressmeddelande 16 januari

Scandic Hotels | Pressmeddelande 16 januari

NetEnt | Pressmeddelande 16 januari

Edgeware | Pressmeddelande 12 januari

Munters | Pressmeddelande 14 december

NCC | Pressmeddelande 13 december

En tung start på året. Det har tagit drygt ett år för marknaden att sätta praxis för hur olika situationer ska hanteras efter införandet av nya MAR-reglerna för insiderinformation.

”För det fall det finansiella resultatet eller den finansiella positionen för ett bolag på ett väsentligt sätt avviker från vad som rimligen kan förväntas baserat på, av bolaget, tidigare offentliggjord information kan information om sådan avvikelse utgöra insiderinformation och ska då offentliggöras så snart som möjligt, i ett sådant fall skulle ett uppskjutet offentliggörande sannolikt vilseleda marknaden, varför omedelbart offentliggörande måste företas (vad som ofta kallas för en vinstvarning).” skriver Nasdaq.