En riktig snackis i styrelserummen.

Jag var på ett mingel med många styrelseproffs i veckan. En riktig snackis i styrelserummen är beslutet om att styrelseledamöter inte längre ska kunna fakturera sitt arvode. Våra kunder undrar; Hur mycket kommer vi att behöva höja arvodena? Ska vi börja betala pension för våra styrelseledamöter? Hur ska vi göra med våra styrelseledamöter som inte bor i Sverige?

Här är ROPAs syn på förslaget:

 • Möjligheten att fakturera styrelseuppdrag ger styrelseledamöter frihet och flexibilitet, en möjlighet att bygga upp en reserv i sitt aktiebolag, köpa aktier och spara till pension.
 • Möjligheten att fakturera styrelseuppdrag skapar värde i den svenska aktiemarknaden. En oberoende styrelseledamot kan vara oberoende på riktigt, i förhållande till företagsledning och stora aktieägare.
 • Ansvaret som styrelseledamot påverkas inte av om, och när, du får betalt som tjänsteman eller fakturerar.

Den här frågan borde stå högt på agendan för:

 • Aktiespararna – som vill ha fler oberoende styrelseledamöter i styrelserna, jag tror inte de menar tjänstemän.
 • Institutionella ägares förening – som behöver styrelseledamöter som representerar alla ägare i styrelserna
 • Kollegiet för svensk bolagsstyrning – som sätter praxis och god sed inom bolagsstyrning
 • Aktiemarknadsbolagens förening – viktig fråga för de bolag som idag har styrelseledamöter som fakturerar, oviktig fråga för de bolag som idag betalar ut arvodet som lön
 • Nasdaq Stockholm
 • Aktietorget
 • NGM
 • Företagarna – som har en växande grupp medlemmar som är konsultbolag där en del av affären är styrelseuppdrag