Ägarboken från aktiespararna – jag håller inte med!

Lägger upp länken till → nya ägarboken från Aktiespararna men jag håller inte med. Att det ska finnas tre oberoende ledamöter i styrelsen är ett märkligt krav. Se bara på statens bolag och prestation?  Att ha engagerade ägare är en framgångsfaktor på börsen. Ägare jobbar för värdeutveckling av aktien och inte för sin lön (arvode)som tjänstemän (oberoende styrelseledamöter). Aktiespararna bör fundera på hur oberoende oberoende styrelseproffs verkligen är? Det finns många som är beroende av sitt styrelseuppdrag. Vill vi ha tjänstemannastyrda styrelser på börsen? Och hur stora styrelser ska vi ha i småbolagen?

Idag gäller Bolagskoden: Styrelsens storlek och sammansättning

  • Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen för bolagets dotterbolag.
  • Majoriteten av de bolagsstämmovalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
  • Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jag kan förstå poängen att Aktiespararna vill vara med i  självregleringsorganen. Historiken är ju att självregleringen på den svenska aktiemarknaden hanterades av Investor och Industrivärden. Sedan kom fondkapitalet och de institutionella investerarna med genom fondbolagens förening och institutionella ägares förening. Våra investmentbolag kontrollerar ju stora delar av Large Cap men på Mid Cap och SmallCap är det fondkapitalet som styr.