EN KLASSIKER - TILLBAKA TILL GRUNDERNA MED FINANSANALYTIKERNAS REKOMMENDATIONER

Finansanalytikernas rekommendationer är en riktig klassiker och den gavs ut första gången 1972. Jag kommer ihåg när jag blev medlem i Finansanalytikernas förening och fick mitt första exemplar. Idag är boken så mycket mer än definitioner av nyckeltal. Den handlar ju om företagsvärdering. Nils Liliedahl är generalsekreterare för Finansanalytikernas förening. Vi var tidigare kollegor på Nasdaq. Han ser till att vi får en uppdaterad version av boken varje år. Jag kan inte låta bli att reflektera över urvalet av nyckeltal och i vilken ordning de presenteras i boken. Det är samma nyckeltal som presenteras  år efter år och alltid i samma ordning.

Vi befinner oss just nu i en aktiemarknad som vi inte riktigt vet var den är på väg. Då är det skönt att gå tillbaka till grunderna. 

Här är nyckeltalen som presenteras i samma ordning år efter år.

  1. Resultat per aktie (EPS)

Därefter kommer nyckeltal för rörelsedrivande bolag:

  1. Avkastningstal – Räntabilitet eget kapital (ROE), Räntabilitet sysselsatt kapital (ROCE)
  2. Marginalmått – Bruttomarginal (Gross margin), EBITDA marginal, EBITA marginal och Rörelsemarginal (EBIT)
  3. Mått för arbets- och kapitalintensitet – Antal anställda, Kapitalomsättningshastighet (Working Capital Turnover)
  4. Finansiella mått – Nettoskuld (net debt), Skuldsättningsgrad (debt/equity ratio)

I USA är nog EPS eller vinst per aktie ett av de populäraste nyckeltalen. Jag arbetade under många år i amerikanskt bolag,  Nasdaq Inc.. Vinst per aktie (EPS)är ett nyckeltal som styr många amerikanska bolag. Det är ett nyckeltal som investerare lätt kan räkna ut, förhålla sig till och jämföra. Vinsttillväxt skapar utrymme för återinvestering och utdelning.

I den amerikanska aktiemarknaden, och övriga Europeiska aktiemarknader arbetar bolagen med guidance för innevarande år. I Sverige håller vi kvar vid gammal praxis och guidance handlar om de finansiella målen på medellång och lång sikt. Mål som ofta relaterar till tillväxt, något marginalmått och en utdelningspolicy.   

Det är lätt att tycka om vinst per aktie och utdelning.

Det är alltid intressant att följa nyckeltal över tid och i långa serier. På BOARDA guidar vi genom Finansanalytikernas rekommendationer och nyckeltal.  Du hittar också tips på vad analytikerna vill se i kvartalsrapporterna och bokslutskommuniké. Du hittar tips för investerarpresentation och förslag på aktiviteter kring rapportdatum. Ring eller maila om du vill testa BOARDA. | En klassiker – finansanalytikernas rekommendationer.

Hälsn. Jenny

P.S. Här hittar du mer information om BOARDA. Det är ett nyckeltal som jag gillar och som inte finns med i rekommendationerna och det är orderingång och orderstock. Jag brukar därför alltid kolla lite extra hur bolag definierar och beräknar dessa nyckeltal.