Dags för valberedning att komma igång med arbetet - vd- och styrelseutvärdering med BOARDA

Den årliga Vd- och styrelseutvärdering som ska göras enligt svensk kod för bolagsstyrning ingår i vår digitaltjänst på BOARDA. Sex månader före årsstämman ska information om årsstämman upp på IR-webben. Valberedningen sammankallas ofta baserat på aktieboken per den 31 augusti eller 30 september. Det första valberedningen brukar fråga om är styrelseutvärderingen. På BOARDA har vi samlat allt du behöver för valberedningens arbete, från förslag på mötesagendor till protokoll och motiverat yttrande med förslag till årsstämman.

Gå till BOARDA.se för att testa två veckor