| TILLBAKA PÅ MANHATTAN FÖRSTA GÅNGEN EFTER COVID

I-Gaming & Nasdaq på agendan med Hamberg Förvaltning där jag är ordförande i Advisory Board. Min före detta kollega Bob Mc Cooey, Vice Chairman Nasdaq Inc, till vänster på bild, bjöd på intelligens om den amerikanska kapitalmarknaden och insyn i sentimentet hos amerikanska investerare just nu. Det var ett annorlunda Manhattan. Jenny