I juryn på Handelshögskolans pitchtävling | SSE BUSINESS SCHOOL

That was fun. Jenny

ROPA sponsrar Handelshögskolan i Stockholm:  SSE Business Lab och SSE IDEATE PROGRAM

https://www.hhs.se/en/outreach/sse-initiatives/sse-business-lab/programs/ideate/

https://www.hhs.se/en/outreach/sse-initiatives/sse-business-lab