Binero Group meddelar slutlig köpeskilling 384 Mkr, preliminär vinst 242 Mkr och kassan fylls på med cirka 340 Mkr från försäljningen av Webbhosting verksamheten.Läs mer här