IPO-lunch #5

På vår femte IPO-lunch så levererade vi, (från vänster till höger) – Deloitte med Partner och börsrevisor Thomas Strömberg, Nasdaq med börschefen Lauri Rosendahl, Carnegie med David Kroon och Lars-Erik Sjöberg, Baker & McKenzie med Partner Joakim Falkner, Swedbank Robur med fondförvaltaren Erik Sprinchorn och ROPA med Jenny Rosberg, en 360 graders uppdatering på trender och utveckling i IPO-marknaden i Sverige.

Cornerstone-investerare som vi har pratat mycket om på våra IPO-luncher och som är en helt unik svensk del i IPO-processen har blivit en etablerad praxis i marknaden. Alla IPO-er utom en på stora listan hade ”hörnstensinvesterare” under 2016.

Vi pratade en hel del om investerarnas syn på stora listan jämfört med MTF-marknaderna och de stora skillnaderna i noteringsprocessen.  Spaningen för nästa steg i utvecklingen är att institutionella investerare tillåts öka andelen av fonden som är investerad i bolag som är noterade på MTF-marknader. Det kommer att höja statusen på First North och Aktietorget. Nasdaq håller på att se över nästa steg i utvecklingen av First North Premier. Avslutningsvis pratade vi om hur viktigt det är att vi skapar förutsättningar för att behålla Tech-klustret i Sverige.

Mest fotade bilden hade Thomas Strömberg, Partner från Deloitte:  Tio vanliga iakttagelser från de senaste årens börsrevisioner:

  1. Styrelsens sammansättning (oberoende, erfarenhet från roll i noterad miljö)
  2. Otillräcklig erfarenhet i ledningen från extern informationsgivning i en noterad miljö
  3. Övergång till IFRS och efterlevnad av uppställda krav för finansiell rapportering
  4. Inga/bristfälliga delårsrapporter upprättade
  5. Process och rutiner för riskanalys och riskhantering (finansiella/strategiska/operativa risker)
  6. Back-up saknas eller är otillräcklig på ”CFO-nivå”
  7. ”Equity story” – Hänger budskapet ihop
  8. Prospektets utformning (komplex finansiell historik/behov av proformaredovisning)
  9. Transaktioner med närstående
  10. Transparens i prospekt kopplat till exponeringar verksamheten.

Om du vill ha presentation från lunchen så kontakta ROPA.

Eller anmäl dig till nästa lunch HÄR.