Undertexter | Subtitles

Full rulle, saffransbulle i år igen, jag brukar säga att julen är ett bra exempel på projekt som alltid levereras i tid, inte alltid på budget men med ett leende. Andra bra exempel på det är börsbolagens kvartalsrapporter. Om några veckor är det dags för finalen för 2021.

Full run, saffron bun, I usually say that Christmas is a great example of a project that is always delivered on time, not always on  budget but with a smile. Other examples of this are listed companies’ quarterly reports. In a few weeks, it’s time for the final for 2021.

Det har varit ett härligt aktivt år på börsen med högtryck. Det är transaktionerna som skapar pulsen och tjusningen med aktiemarknaden. Transaktionsprojekt är lite klurigare med taktik, timing och förväntningar. På ROPA, vår traditionella rådgivning så arbetar vi på med ledningar och styrelser på börsen. Vi har tagit fram en ny ESG-analys som sätter fokus på affärsmöjligheterna och riskerna, ta en titt!

It has been a wonderful year with high activity in the equity market. The transactions are the pulse and allure of the marketplace.  Transaction projects are a little trickier with tactics, timing and expectations. At ROPA, our traditional advisory service, we work with managements and boards in the equity market. This year we have developed a new ESG analysis that focuses on the business opportunities and the risks, have a look.

På BOARDA, vår plattform för digital rådgivning, laddar vi i mellandagarna upp nytt innehåll och uppdaterade avsnitt. Du hittar allt du behöver för ledning och styrelse på börsen. Vi har strategisk planering, affärsplanen, riskhantering, bolagsstyrning, informationsgivning, insiderinformation, finansiell rapportering och hur du proaktivt kan arbeta med dina investerar relationer.

At BOARDA, our platform for digital advisory service, we upload new content and update sessions in the days between the holiday weekends.  Here you will find everything you need for the management and the board in a listed company. We have strategic and business planning, risk management, corporate governance, investor communications, disclosures, insider information, financial reporting and how you can proactively work with your investor relations. 


Så, nu tycker jag att vi laddar för en riktigt bra avslutning på 2021 och gör oss körklara för 2022!

Trevliga helger | Jenny

So, let’s focus on a great ending of 2021 and to get ready for 2022!

Happy Holidays | Jenny