RIKTAD NYEMISSION - HÖG AKTIVITET OCH HETT I MEDIA

Sensys Gatso genomförde sin första riktade nyemission efter bemyndigande från årsstämman, totalt 75 miljoner kronor togs in med Erik Penser Bank som finansiell rådgivare, Kanter som legal rådgivare och ROPA.

Riktade emissioner är ett kärt ämne i media, se exempelvis Peter Benson i Affärsvärlden. I USA är riktade emissioner standard och för tillväxtbolag som vill utveckla sin aktieägarbas för att finansiera tillväxtplanen är en riktad emission snabbt och enkelt samtidigt som marknadsrisken minimeras.

Så för de flesta bolag på Mid Cap, Small Cap och MTF-marknaderna är en riktad emission ett bra verktyg att ha i verktygslådan för att utveckla ägarbasen och samtidigt effektivt genomföra en kapitalanskaffning. Beslut om bemyndigande för en riktad nyemission fattas av årsstämman. I Sverige känns det som om vi har landat på en praxis där ett mandat till styrelsen på att genomföra en riktad nyemission med max 10 procent utspädning fungerar i relation till de flesta institutionella investerare. Kolla gärna in vägledning på vår digitala plattform boarda.se.