NY RELEASE | DIGITAL RÅDGIVNING FÖR LEDNING OCH STYRELSE I TILLVÄXTBOLAG

Nu har vi mer än 80 avsnitt rådgivning live med video, audio, mallar, checklistor och dokumentation.

BOARDA.se – digital rådgivning från ROPA som har tre teman | 1. Investment Case – Strategi | 2. Strukturkapital – Risk | 3. Förtroende – Information

ny release boarda