HANDELSSTART I MENTICE

Magnus Hardmeier, ordförande i Priveq och Lawrence Howell, styrelseordförande i Mentice.

Mentice största aktieägare efter genomförd transaktion är familjen Howell, Bure Equity och Priveq Investment.

På rådgivarsidan Pareto med Baker McKenzie, Setterwalls & ROPA, certified adviser FNCA.