CEREB och Broviken i partnerskap för fortsatt expansion

ROPA fick förtroendet att hjälpa ägarna och grundaren till CEREB, Gunnar Jakobsson, att ta nästa steg i utvecklingen för fortsatt expansion. Broviken under ledning av Per Granath kommer in som ny finansiell och strategisk partner till grundaren.

Cereb är idag Sveriges ledande privata aktör inom neuropsykiatriska utredningar som exempelvis ADHD och autism. Cereb har idag mottagningar i Stockholm och Helsingborg med ambitionen att fortsätta etablera sig på flera orter under kommande år. Bolaget har de senaste åren uppvisat en stark organisk tillväxt drivet av ökad medvetenhet av neuropsykiatriska funktionshinder. Cereb har ett 40-tal medarbetare och ytterligare ett 30-tal läkare och psykologer på konsultbasis. Omsättningen uppgick till 75 MSEK 2018.

”Det har varit viktigt för oss att säkra Bolagets framtida utveckling och tillväxt med en partner som har erfarenhet av de initiativ vi ska genomföra de kommande åren och som har gedigen kunskap om vårdmarknaden och inser betydelsen av sund värdegrund och företagskultur som en del av att bygga ett framgångsrikt bolag. I Broviken har vi funnit en partner som delar vår syn på medarbetare, kvalitet och visionen att vara det ledande kunskapsföretaget inom psykiatri och psykologi. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med Broviken” säger Gunnar Jacobsson, grundare av Cereb.

Per Granath, VD för Broviken kommenterade ”Vi är mycket imponerade över det bolag som Cerebs grundare och medarbetare har byggt. Bolaget har etablerat en ledande position i Sverige tack vare sitt höga kvalitetsfokus, ett dedikerat team av medarbetare med hög kompentens inom psykologi och psykiatri samt ett tjänsteerbjudande som stöttar individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Cereb har ambitiösa framtidsplaner och vi ser fram emot att samarbete med grundarna och övriga medarbetare för att fortsätta utveckla verksamheten framåt”.

Broviken investerar i svenska företag inom tjänstesektorn drivna av starka entreprenörer och ledningsgrupper. Brovikens partners har själva mångårig erfarenhet från företagsutveckling i roller som ledare, ägare och styrelsemedlemmar. Brovikens fokus är att utveckla företag och att bidra till att redan fina företag kan bli ännu bättre och nå sin fulla potential.

P.S. På bilden Per Granath, VD för Broviken, Gunnar Jakobsson, CEREB och Britta Dalunde, ägare och styrelseordförande.

På rådgivarsidan ROPA & Delphi.