Fem bra saker att börja med.

  1. Uppdatera din affärsplan – hur ska du växa och hur ser din affärsmodell, finansiella modell ut?
  2. Gör en företagspresentation – tänk kapitalmarknadsperspektiv, management och investment case, uppdatera hemsidan så att det hänger ihop
  3. Håll koll på din finansiella utveckling – öka tempo på den interna rapporteringen
  4. Gör en enkel riskpolicy, finanspolicy och hållbarhetspolicy
  5. Dokumentera ledningsgruppens och styrelsens arbete – arbete med affärsplanen, finansiell utveckling, prognoser och riskhantering.