En väg till att bli marknadsledande i sin nisch?

En väg till att bli marknadsledare i sin nisch?

Att bolag som lyckas sälja värde blir framgångsrika är ingenting nytt. Idag handlar inte värde om produkt och kvalitet utan om kundupplevelsen. Det gäller att vara klar över vilken kundupplevelse man säljer?

Är det effektivitet? Erbjuder vi trygga lösningar till konkurrenskraftigt pris som levereras eller integreras och är enkla att använda (Operational Excellence).

Eller, är det skräddarsydda lösningar efter varje kunds behov? Vi känner vår kund väl och har en flexibel affärsmodell som gör att vi kan anpassa våra lösningar efter varje kunds behov (Customer Intimacy).

Eller, är det innovativa lösningar, produktledarskap, Vi erbjuder lösningar som ligger i framkant och driver utvecklingen av marknaden. Tjänster som konstant utvecklar hur kunden använder tjänsten och gör konkurrenternas tjänster omoderna (Produktledarskap).

Det här är frågor som jag har funderat på när det gäller att skala upp ROPA som är en traditionell rådgivningsfirma och satsar på att bli bäst på disciplinen ”Customer Intimacy”. Det kommer vi att fortsätta med.

Och, vi kompletterar vår traditionella rådgivning med digital rådgivning. För vår digitala rådgivning tänker vi tävla i disciplinen innovativa lösningar, produktledarskap ”Product Leadership”. Därför arbetar vi med att utveckla och lansera vår nya digitala tjänst, BOARDA. Vi gör det i nära samarbete med andra rådgivare, partners och våra kunder, slå en signal om du vill vara med.

Nytt år, nästa steg i utvecklingen.

P.S. När jag var på Stanford fick vi lära oss att det gäller att satsa stenhårt på en disciplin. Vi får se hur det går, nu när vi försöker bli ”masters of two”?


Fem bra saker

Fem bra saker att börja med.

 1. Uppdatera din affärsplan – hur ska du växa och hur ser din affärsmodell, finansiella modell ut?
 2. Gör en företagspresentation – tänk kapitalmarknadsperspektiv, management och investment case, uppdatera hemsidan så att det hänger ihop
 3. Håll koll på din finansiella utveckling – öka tempo på den interna rapporteringen
 4. Gör en enkel riskpolicy, finanspolicy och hållbarhetspolicy
 5. Dokumentera ledningsgruppens och styrelsens arbete – arbete med affärsplanen, finansiell utveckling, prognoser och riskhantering.


Risk faktorerna är en spegelbild av din Equity Story

En sammanställning!

Riskfaktorerna ska spegla Equity Story eller Investment Highlights i prospektet, dvs varför ska jag köpa aktien? Det finns inspiration att hämta för styrelser. I prospekt för de som har gjort ett erbjudande mot den amerikanska marknaden, en 144A, så är riskfaktorerna väl utvecklade och beskrivna. ROPA har gjort en sammanställning på bra avsnitt för ”equity story” och riskfaktorer i olika branscher. Kontakta oss så får du veta mer.


Done Deal | Infotjenester köper Netcompetence

Done Deal | Infotjenester köper Netcompetence!

Grundaren Johan Skärskog [ till höger ] startade Netcompetence för 15 år sedan med visionen om att ta sportens tydliga målbilder, lärande och ny teknologi (SaaS) in i HR funktionen och näringslivet, Talent Management.

Nu är det dags för nästa steg i utvecklingen för Netcompetence och teamet. Johan säljer Netcompetence till en av Nordens ledande HR-leverantörer Infotjenester A/S på bilden representerade av CEO Thorfinn Hansen.Uppköpet gör att Infotjenester blir en komplett leverantör av operativ och strategisk HR.

På rådgivarsidan i affären – ROPA och Setterwalls.


En riktig snackis

En riktig snackis i styrelserummen.

Jag var på ett mingel med många styrelseproffs i veckan. En riktig snackis i styrelserummen är beslutet om att styrelseledamöter inte längre ska kunna fakturera sitt arvode. Våra kunder undrar; Hur mycket kommer vi att behöva höja arvodena? Ska vi börja betala pension för våra styrelseledamöter? Hur ska vi göra med våra styrelseledamöter som inte bor i Sverige?

Här är ROPAs syn på förslaget:

 • Möjligheten att fakturera styrelseuppdrag ger styrelseledamöter frihet och flexibilitet, en möjlighet att bygga upp en reserv i sitt aktiebolag, köpa aktier och spara till pension.
 • Möjligheten att fakturera styrelseuppdrag skapar värde i den svenska aktiemarknaden. En oberoende styrelseledamot kan vara oberoende på riktigt, i förhållande till företagsledning och stora aktieägare.
 • Ansvaret som styrelseledamot påverkas inte av om, och när, du får betalt som tjänsteman eller fakturerar.

Den här frågan borde stå högt på agendan för:

 • Aktiespararna – som vill ha fler oberoende styrelseledamöter i styrelserna, jag tror inte de menar tjänstemän.
 • Institutionella ägares förening – som behöver styrelseledamöter som representerar alla ägare i styrelserna
 • Kollegiet för svensk bolagsstyrning – som sätter praxis och god sed inom bolagsstyrning
 • Aktiemarknadsbolagens förening – viktig fråga för de bolag som idag har styrelseledamöter som fakturerar, oviktig fråga för de bolag som idag betalar ut arvodet som lön
 • Nasdaq Stockholm
 • Aktietorget
 • NGM
 • Företagarna – som har en växande grupp medlemmar som är konsultbolag där en del av affären är styrelseuppdrag


First North – Svenska fonder kan öka sin ägarandel

First North – från årsskiftet kan svenska fonder öka sin ägarandel.

First North får samma skattestatus som AIM-marknaden i UK och från årsskiftet kan svenska fonder öka sina ägarandelar. För bolag som inte har någon chans att kvalificera sig för Stockholmsbörsens Benchmark Index för bolag som är noterade på stora listan (reglerad marknad) så finns det nu väldigt få anledningar att välja stora listans  Small Cap segment. Välj First North Premier, det är den moderna marknadsplatsen. Idag är det fler bolag noterade på First North än på börsens Small Cap lista. För informationsgivning gäller samma europeiska regelverk (MAR) på First North, Aktietorget, NGM och Stockholmsbörsen.

Dags för First North bolagen att börja bearbeta institutionella ägare mer aktivt.

→ First North – Särskild skattestatus i Storbritannien.

→ Svenska fonder tillåts investera i högriksbolag!


Aktiespararnas nya ägarbok

Ägarboken från aktiespararna – jag håller inte med!

Lägger upp länken till → nya ägarboken från Aktiespararna men jag håller inte med. Att det ska finnas tre oberoende ledamöter i styrelsen är ett märkligt krav. Se bara på statens bolag och prestation?  Att ha engagerade ägare är en framgångsfaktor på börsen. Ägare jobbar för värdeutveckling av aktien och inte för sin lön (arvode)som tjänstemän (oberoende styrelseledamöter). Aktiespararna bör fundera på hur oberoende oberoende styrelseproffs verkligen är? Det finns många som är beroende av sitt styrelseuppdrag. Vill vi ha tjänstemannastyrda styrelser på börsen? Och hur stora styrelser ska vi ha i småbolagen?

Idag gäller Bolagskoden: Styrelsens storlek och sammansättning

 • Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen för bolagets dotterbolag.
 • Majoriteten av de bolagsstämmovalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
 • Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jag kan förstå poängen att Aktiespararna vill vara med i  självregleringsorganen. Historiken är ju att självregleringen på den svenska aktiemarknaden hanterades av Investor och Industrivärden. Sedan kom fondkapitalet och de institutionella investerarna med genom fondbolagens förening och institutionella ägares förening. Våra investmentbolag kontrollerar ju stora delar av Large Cap men på Mid Cap och SmallCap är det fondkapitalet som styr.


Done Deal | Grundarna i Itello säljer till Monterro

Done Deal | Monterro investerar i Itello

Itello, som är marknadsledande inom utveckling av affärssystem och digitala lösningar för liv- och pensionsbranschen, tar in Monterro som ägare tillsammans med grundarna.

ROPA agerade rådgivare till grundarna i Itello.

→ Pressmeddelande SWE

→ Press release ENG


Praxis utvecklas

Uppdaterade frågor och svar om MAR

Efter ett år börja nu Nu börja praxis att sätt sig – här finns uppdaterade frågor och svar om MAR – insiderinformation och rapportering.

→ Uppdaterad Q&A från fondhandlarföreningen, Vinge & MSA.


IPO-lunch #5

IPO-lunch #5

På vår femte IPO-lunch så levererade vi, (från vänster till höger) – Deloitte med Partner och börsrevisor Thomas Strömberg, Nasdaq med börschefen Lauri Rosendahl, Carnegie med David Kroon och Lars-Erik Sjöberg, Baker & McKenzie med Partner Joakim Falkner, Swedbank Robur med fondförvaltaren Erik Sprinchorn och ROPA med Jenny Rosberg, en 360 graders uppdatering på trender och utveckling i IPO-marknaden i Sverige.

Cornerstone-investerare som vi har pratat mycket om på våra IPO-luncher och som är en helt unik svensk del i IPO-processen har blivit en etablerad praxis i marknaden. Alla IPO-er utom en på stora listan hade ”hörnstensinvesterare” under 2016.

Vi pratade en hel del om investerarnas syn på stora listan jämfört med MTF-marknaderna och de stora skillnaderna i noteringsprocessen.  Spaningen för nästa steg i utvecklingen är att institutionella investerare tillåts öka andelen av fonden som är investerad i bolag som är noterade på MTF-marknader. Det kommer att höja statusen på First North och Aktietorget. Nasdaq håller på att se över nästa steg i utvecklingen av First North Premier. Avslutningsvis pratade vi om hur viktigt det är att vi skapar förutsättningar för att behålla Tech-klustret i Sverige.

Mest fotade bilden hade Thomas Strömberg, Partner från Deloitte:  Tio vanliga iakttagelser från de senaste årens börsrevisioner:

  1. Styrelsens sammansättning (oberoende, erfarenhet från roll i noterad miljö)
  2. Otillräcklig erfarenhet i ledningen från extern informationsgivning i en noterad miljö
  3. Övergång till IFRS och efterlevnad av uppställda krav för finansiell rapportering
  4. Inga/bristfälliga delårsrapporter upprättade
  5. Process och rutiner för riskanalys och riskhantering (finansiella/strategiska/operativa risker)
  6. Back-up saknas eller är otillräcklig på ”CFO-nivå”
  7. ”Equity story” – Hänger budskapet ihop
  8. Prospektets utformning (komplex finansiell historik/behov av proformaredovisning)
  9. Transaktioner med närstående
  10. Transparens i prospekt kopplat till exponeringar verksamheten.

Om du vill ha presentation från lunchen så kontakta ROPA.

Eller anmäl dig till nästa lunch HÄR.