certifiering på boarda

spotlight academy – certifieringsprogram för ledning och styrelse