DIGITAL

Guidade turer i vår digitalrådgivning

  • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi - strategiarbetet, affärsplan med finansiell modell till mål och “Equity Story”.
  • Bolagets finansiella rapportering - fokus på innehåll, vd-ord och nyckeltal, berätta hur det går och se till att investerarna förstår den finansiella utvecklingen
  • Bolagets riskhantering - identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter och fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga - hållbarhetsarbete
  • Bolagets system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer
  • Bolagets organisation och ledning av styrelsens arbete, effektivt styrelsearbete och fullgörande av åtagande enligt bolagskoden
  • Bolagets informationsgivning - säkerställ att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig och att information om bolagsstyrning, hållbarhet och ersättningar finns på plats på hemsidan
LOGGA IN HÄR

BOARDA is ROPA’s digital services, we simply want to make it easy for the executive management team and the board to be successful in the capital market. BOARDA helps you to set the strategic agenda, manage risk, communications and disclosure in the marketplace, comments Jenny Rosberg, the founder and CEO of ROPA.

Jenny Rosberg has a passion for SME companies. Fifteen years ago, she and her team at OMX launched the OMX Nordic Exchange and transformed the capital markets in the region into the perception of one Nordic marketplace. OMX was put on the radar screen for the Nasdaq acquisition. The Small Cap, Mid Cap and Large Caps segments were born together with sector visibility. The same year she and her team launched First North, one of the Nordic marketplaces for SME companies. The marketplace was tailored for the capital market constituents. ​

Proud digital partner to SSE Business Lab.

TAKE ME TO BOARDA