DIGITAL

>100 sessions LIVE | Digital Corporate Advisory

Guided tours in our digital corporate advisory

  • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi – strategiarbetet, affärsplan med finansiell modell till mål och “Equity Story”.

Guidad genomgång på BOARDA – 27 juni 2022 – kl. 15.00-15.45 – ANMÄLAN

  • Bolagets finansiella rapportering – fokus på innehåll, vd-ord och nyckeltal, berätta hur det går och se till att investerarna förstår den finansiella utvecklingen  

Guidad genomgång inför finansiell rapport för kvartal 2 2022 – finansiell information

Guidad genomgång på BOARDA – 28 juni 2022 – kl. 10.00-10.45 –  ANMÄLAN

  • Bolagets riskhantering – identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter och fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga – hållbarhetsarbete

Guidad genomgång på BOARDA – 28 juni 2022 – kl. 15.00-15.45 – ANMÄLAN

  • Bolagets system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer

Guidad genomgång på BOARDA 29 juni 2022 – kl. 15.00-15.45-  ANMÄLAN

  • Bolagets organisation och ledning av styrelsens arbete, effektivt styrelsearbete och fullgörande av åtagande enligt bolagskoden

Guidad genomgång på BOARDA – 30 juni 2022 – kl.10.00-10.45 –  ANMÄLAN

  • Bolagets informationsgivning – säkerställ att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig och att information om bolagsstyrning, hållbarhet och ersättningar finns på plats på hemsidan

Guidad genomgång på BOARDA- 30 juni 2022 – kl. 15.00-15.45 –  ANMÄLAN

BOARDA is ROPA’s digital services focused on STRATEGY, RISK and INFORMATION from the perspective of the capital market. ”We help business leaders’​ and boards being one step ahead in planning and execution of the business plan. Public companies get help to navigate in the regulated markets,”​ comments Jenny Rosberg the founder and CEO of ROPA.

TAKE ME TO BOARDA

>100 sessions LIVE in our Digital Corporate Advisory

BOARDA helps you to set the strategic agenda, manage risk, communications and disclosure in the marketplace.

Jenny Rosberg has a passion for SME companies. Ten years ago, she and her team at OMX launched the OMX Nordic Exchange and transformed the capital markets in the region into the perception of one Nordic marketplace. OMX was put on the radar screen for the Nasdaq acquisition. The Small Cap, Mid Cap and Large Caps segments were born together with sector visibility. The same year she and her team launched First North, one of the Nordic marketplaces for SME companies. The marketplace was tailored for the capital market constituents. So now its time to move on with the development, here comes a new initiative.

Proud digital partner to SSE Business Lab and Spotlight Stock Market.

DO YOU WANT A DIGITAL PARTNER?