Rules and best practice.

Målsättningen med vägledning är att ge dig (och oss själva) senaste versionen av god sed och regelverk för aktiemarknaden på ett ställe så att du enkelt kan hitta och dubbelkolla. Some information in English.

Updated on August 16, 2018.

Aktuella regelverk och praxis för den svenska aktiemarknaden


Så här registrerar du din insynshandel hos FI

NASDAQ Stockholm guide – frågor & svar på svenska här

NASDAQ Stockholm guidance – Q&A in English here

Uppdaterad praxis MAR – insiderreglerna från Vinge & MSA

Uppdated guidance MAR in English – insider rules from Vinge & MSA

Länk till rapportering av insynshandel hos Finansinspektionen här

If you are not a Swedish citizen, please, do not buy any shares in a company in which you are obliged to report your holdings to the FSA prior to having done a registration of your user profile at the FSA. You need to have your profile registered to get access to the FSA system for your reporting. The system is developed for Swedish citizen who has the local Bank-ID.

Do your registration here

Nasdaqs guide med frågor & svar om MAR

Nytt – bolag på väg till eller noterade på Nasdaq First North Premier ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

→Svensk kod för bolagsstyrning – Gällande från december 2016

Kollegiet för bolagsstyrning – Årsrapport 2017

God Sed för Private Placement ENG