Riktlinjer för hantering av personuppgifter för ROPA management AB (556647-0703) med bifirma BOARDA. På ROPA/BOARDA har vi två register.

Intressenter | Vi har ett kontaktregister för kontakter och intressenter. ROPA/BOARDA samlar in e-postadresser via hemsidan och via e-post för intresse om ROPA/BOARDAs tjänster och event. Syftet med insamlingen av e-postadresser är att informera närverk och intressenter om bolagets tjänster och bjuda in till event. Vi grundar detta på en intresseavvägning.

Kunder | ROPA/BOARDA är företagstjänster. Vi har ett kundregister med de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen. Våra avtal/villkor innehåller reglering av behandling av personuppgifter som vi lagrar enligt gällande lagstiftning. Vår hemsida hostas av loopia.se.

Så här gör vi | ROPA/BOARDAs insamlade uppgifter lagras via molntjänsten Storgate.se på servrar i Sverige och delas inte med bolag i eller utanför EU. Vi använder molntjänsten Mailchimp.com för utskick till våra intressenter och för insamling av nya e-postadresser via hemsidan. På alla våra utskick finns en tydlig knapp där det enkelt går att avanmäla sig från fler utskick eller använd knapparna nedan. Uppgifterna i vårt register för intressenter sparas så länge vi bedömer att det finns intresse för ROPA/BOARDAs tjänster och nätverk.

Uppgifterna i vårt kundregister sparar vi så länge vi behöver enligt bokföringslagen.

Visselblåsning | ROPA/BOARDA erbjuder en rapporteringsfunktion för visselblåsning i digitaltjänsten på BOARDA.se. Vi lagrar inga personuppgifter från inkommande ärenden, ev. personuppgifter som kommer in raderas så snart frågan lämnats över till aktuell kund.

Kontakt | Vill du ändra, radera eller veta vilka uppgifter vi har i register om dig så kontakta Jenny Rosberg, ROPA, via e-post jenny.rosberg@ropa.se eller telefon 08-408 10 200.

Klagomål | Kontakta Dataskyddsinspektionen