INVITATION TO OUR NEXT EVENT

YES, SEND ME AN INVITE

IPO-lunches or time for a M&A, Buy-Out lunch?

On stage Lars-Erik Sjöberg and David Kroon from Carnegie, Joakim Falkner, Partner, from Baker McKenzie, Adam Koystyal SVP from Nasdaq, Jenny Rosberg, ROPA and more to be announced.BOARDA | New digital service

BOARDA | is a new subscription service from ROPA targeting the Chairman, CEO and CFO in SME companies. Minimal Viable Product launched for ”family & friends”.

Fast forward, nice and informal events.

Join our popular IPO-lunches | Anmäl dig till våra populära IPO-luncher och andra events.

ROPA bjuder in till IPO-luncher tillsammans med Baker McKenzie och Carnegie. Det är en två-timmars lunch som ger dig 360 grader på vägen till börsen och sentimentet i marknaden.


På de fem första luncherna har bl.a. Lars-Erik Sjöberg och David Kroon, Carnegie, Lennart Danielsson, Partner börsrevisor PwC, Tomas Strömberg, Partner och börsrevisor  Deloitte, Lauri Rosendahl, President Nasdaq Stockholm, Mats Gustafsson förvaltare Lannebo fonder, Eric Sprinchorn, Swedbank Robur,  Caspar Callerström EQT, Ulf Rosberg, Partner NC Advisory, Bengt Maunsbach, Partner Altor Equity Partners, Thomas Eldered, VD Recipharm, Jörgen Rosengren, VD Bufab och Jan Svensson, VD Latour medverkat.